PAMĚTNÍ LIST V PODOBĚ BANKOVKY – DOMINIK HAŠEK

V letošním roce si připomínáme 25 let od největšího úspěchu českého ledního hokeje v historii. Při této příležitosti se naše firma rozhodla vydat pamětní tisk ve formě bankovky, který je věnován našemu legendárnímu brankáři.


VARIANTY A CENY

GOLD číslovaná – série H39 000001-003999 (3999ks), tato varianta obsahuje zlatý metalický proužek a je uložena v obalu se zlatým nápisem.
cena: 3267 Kč (včetně 21% DPH)

SILVER anulát – série H39 000000 (399ks),
tato varianta obsahuje stříbrný metalický proužek a je uložena v obalu s tyrkysovým nápisem.
cena: 6292 Kč (včetně 21% DPH)
Anulát je navíc doplněn číslovaným certifikátem s vlastnoručním podpisem Dominika Haška.

BRONZE nečíslovaná – bez série (199ks),
tato varianta obsahuje bronzový metalický proužek a je uložena v obalu s bronzovým nápisem. Pouze pro reklamní účely.
neprodejná

PRODEJ ZAHÁJEN na partnerském webu LEGENDARY-CARDS


TISKOVÁ KONFERENCE V SÍNI SLÁVY ČESKÉHO HOKEJE


TISK PAMĚTNÍHO LISTU V PODOBĚ BANKOVKY

Tisk pamětního listu probíhal ve Státní tiskárně cenin a také v Tiskárně Impéria, která se Státní tiskárnou cenin úzce spolupracuje.

Pamětní list je vytištěn 4 barevným ofsetem s irisem, portrét je pak vytištěn hlubotiskem.

Tisk probíhal s využitím nejnovějších technologií a podle přísných standardů na kvalitu ceninového tisku a obsahuje mnoho viditelných i neviditelných ochranných prvků, některé z nich jsou pak uvedeny ve specifikaci.

Číslování je vytvořené stejným způsobem, jako na současných českých bankovkách, tedy stupňovité, technikou knihtisku a pod UV svítí zelenou barvou.


DOMINIK HAŠEK – ČÍSLOVÁNÍ V STC


SPECIFIKACE

Rozměr: 194x84mm

Autor: Matej Gábriš

Fotografická spolupráce: Jiří Koliš

Náklad: 3999ks číslovaných a 399ks anulátů

Série: pouze H39

Papír: 100g/m2, bankovkový – ceninový, s vodoznakem lipových listů a s vlákny

Tiskové techniky: ofset, ocelotisk, knihtisk, horká ražba

Barevnost líc: ofset: 4 barvy (vč. 1 iris. přechodů), UV neviditelná červeně svítící; hlubotisk: 1 barva + UV neviditelná červeně svítící; horká ražba: zlatá nebo stříbrná metalická folie

Barevnost rub: ofset: 4 barvy (vč. 1 iris. přechodů); knihtisk: 1 barva číslování, svítící UV zeleně

Obal: kartonový, připravila Ottova tiskárna. Hlavní nápis je vytvořen lesklou metalickou folií, ostatní texty pak technikou sítotisku.

Ochranné prvky: ceninový papír s vodoznakem a ochrannými vlákny (vlákna viditelná, vlákna neviditelná svítící pod UV světlem), giloše, ceninové rastry, irisové přechody, ofsetový tisk viditelnou a neviditelnou UV barvou, číslování svítící pod UV světlem technikou knihtisku, portrét technikou hlubotisku

Tisk: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Praha a Tiskárna Impéria s.r.o.


CERTIFIKÁT

Ke každému anulátu je navíc přiložen certifikát.

Certifikátů bylo, stejně jako anulátů, vyrobeno 399 kusů. Certifikáty jsou číslovány, a to od 001/399 do 399/399. Každý certifikát je vlastnoručně podepsán Dominikem Haškem.


CHARITATIVNÍ ČÁST PROJEKTU

Dominik Hašek se rozhodl věnovat 139,- Kč z každého prodaného kusu Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ o.p.s., se sídlem v Pardubickém kraji.


NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR

Jsme nová firma, která se bude věnovat sběratelským projektům, zejména pak pamětním listům ve formě bankovek významných osobností.

Pevně věříme, že tyto projekty osloví nejen velkou skupinu sběratelů, nevyjímaje příznivce notafilie, ale i širokou veřejnost.